Logo

Porudžbine i suveniri

2D i 3D otisak šake i stopala
Na tanjiru
U glini
Na ploči

 Posudna keramika
 Skulpture
 Arhitekturalna keramika
 Idejna rešenja za firme i organizacije