Ploče- valjkaste forme

kutije-i-valjkaste-forme-6

Kada  sam u predhodnom tekstu pisao, tehnike izrade ploča omogućuju nam da bolje sagledamo osnove modelovanja.

Ovog puta se zadržavamo na valjkastim formama koje nas podsećaju na vaze a mogu biti i slične, namenske forme, poput lampi.

Isecanjem, naglašavamo sopstevenu ideju kao i reljefe kojima predstavljamo dubinu same forme.

Valjkaste forme su veoma zastupljene u keramici a od naših kandidata očekujemo da spoznaju primenjeni akcenat koga želimo da naglasimo.

Sopstvenu kreativnost koju podstičemo kod svakog polaznika našeg studija sagledavamo iz više aspekata. Primarni je fundamentalna kreativnost gde podstičemo individualni pristup svakoj realizovanoj formi, dok sekundarni je usmeren ka dekorativnim tehnikama.

Na kraju, neizmerno je vidljivo zadovoljstvo kod svih naših polaznika prilikom svake realizacije  projekata.