ANDREA MANTEGNA

FRESKE IZ KAPELE OVETARI U PADOVI
„PONOVO OTKRIVENO BLAGO”
Beograd, Srbija, Italijanski institut za kulturu
23. oktobar – 20. novembar 2009.

Andrea_Mantegna_110

Jedna od veoma značajnih izložbi za naš grad, juče sam je posetio i sa ne skrivenim oduševljenjem hoću u par reči da je analiziram.

Ne želim da objašnjavam ko je zapravo Mantegna već da ukažem na značaj Italijanskog kulturnog centra koji nas redovno obraduje sa izložbama od neprocenjivog značaja!

Ova izuzetna izložba budi u meni sećanja iz vremena studiranja u Italiji kada sam redovno posećivao kulturne spomenike. Nekoliko puta sam boravio u crkvi degli Eremitani i divio se ostacima fresaka.

Andrea_Mantegna_034

Zašto je karakterističan rad Mantegne, jednog od najvećih slikara Renesanse? Pažnja gledaoca je usmerena na stvarni karakter i život perioda u kome je veliki umetnik stvarao. U pojedinim fragmentima na freskama, vidimo, za to vreme, karakteristična odevanja kao i frizure koje su krasile određene slojeve ljudi.

Najznačajniji osvrt izložbe kako kaže Direktor Italijanskog centra za kulturu, g-đa Marija Maca:

“Ogromna italijanska kulturna baština koja je vekovima bila izložena promenljivim istorijskim okolnostima, prošla je kroz mračne i ne uvek srećne trenutke. To je slučaj i sa kapelom Ovetari , umetnička dela crkve Eremitani u Padovi. Zahvaljujući tehničkim inovacijama italijanskih specijalista u oblasti restauracije, moglo se ostvariti ono što je bilo zapravo nemoguće: oživeti deliće iz prošlosti i vratiti ih savremenosti“

Andrea_Mantegna_-_The_Court_of_Mantua

Zapravo, radi se o metodi informatičke anastiloze, matematička procedura, koja deluje na digitalnom predstavljanju slika, u stanju da automatski i odgovarajućom aproksimacijom izračuna poziciju i orijentaciju na kojima se prvobitno nalazio svaki fragment. Takva procedura je preuzela tehničko ime iz terminologije arhitektonske restauracije.

Obzirom da se kod nas nalazi veoma veliki broj fragmenata na freskama širom crkava Srbije, ovaj metod bi bio od neprocenjivog značaja da rasvetli čitave freske i da nam otkrije istorijske tokove koju su nestali.

Pogledajte izložbu.