52. dečji oktobarski salon

treća nagrada

Nekoliko godina nismo učestvovali na Oktobarskom salonu kao DAMM KERAMIK STUDIO. Povod za tu konstataciju su mnoge aktivnosti koje u poslednjih nekoliko godina nas preokupiraju te želja da napravimo predah.

Naša veza sa Muzejem je verovatno životna i priča koja sledi je lična sa primesom magijske spone koja ne može da se prenebregne spoznajom da vratimo instituciji dug za koju nas veže čitav život.

Obostrano smo imali u detinjstvu vezu sa Muzejem.Od radionica koje su nam predskazale naš životni put do mnogih nagrada koje smo lično dobili.

Mnogo generacije smo izveli koje su ostavile trag u likovnom stvaralaštvu.Predivna iskustva nosimo kako tokom tih godina tako i u odrastanju sa decom, nagrađenima koji su, već neki od njih, uveliko stasali u roditelje.

To je bio povod da se predstavimo sa do sada najmlađim uzrastom sa kojim radimo poslednjih nekoliko godina. Nismo ranije imali iskustva u radu sa decom uzrasta od 3-4 godine ali lepota posla kojim se bavimo je da stalno možemo praviti iskorake.

52dos-otvaranje-09

Karakteristično za uzrast o kome govorim je trenutak. Ukoliko se pogodi, rezultat je ogroman. Motiv, pasija i lepota rada u glini su retka privilegija, ukoliko se pronađe taj trenutak, rezultuje ono sa čime smo mi danas tako ponosni.

Čast da možemo da kažemo da smo imali i izvršili uticaj na tu generaciju.